Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy (2)
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy (2)
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy (2)
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy (2)
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than - Copy
Quan-ao-bao-ho-lao-dong-vai-bat-pha-mau-co-dai-phan-quang-tim-than

Quần áo bảo hộ lao động pha màu vải bạt dày chống cháy màu tím than

100,000 80,000

in stock

Mã sản phẩm: QALD-VN-19

Nhà sn xut: Việt Nam

Nước sn xut: Việt Nam

Tiêu chun cht lượng: TCVN 6692-2000

Cht liu: vải kaki Pangrim Hàn Quốc

Màu sc: có thể đặt các màu khác

Kích c: 5-8