KÍNH BẢO HỘ

Các loại kính sử dụng trong quá trình lao động như hàn, cắt kim loại nhằm bảo vệ cho đôi mắt của người lao động được an toàn