Lưu trữ Bảo vệ mặt | Hotline: 0935.99.33.88

Trung tâm hỗ trợ khách hàng

0935.99.33.88

Bảo vệ mặt

Xem tất cả 9 kết quả

7%
Mũ gắn kính che mặt B1YE 140.000 vnđ 150.000 vnđ
14%
Mặt nạ phòng khói NGA 210.000 vnđ 245.000 vnđ
26%
kính bảo hộ 3M 1711 85.000 vnđ 115.000 vnđ
20%
Mặt nạ hàn đội đầu 40.000 vnđ 50.000 vnđ
25%
Mặt nạ hàn cầm tay 15.000 vnđ 20.000 vnđ
23%
Mũ hàn điện tử WH 4000/4001 370.000 vnđ 480.000 vnđ
20%
Mặt nạ hàn cảm biến 600.000 vnđ 750.000 vnđ
17%
Mũ kính bảo hộ bảo vệ che mặt 120.000 vnđ 145.000 vnđ
27%
Miếng kính che mặt FC48G3 45.000 vnđ 62.000 vnđ